Brezplačno oddajanje nevarnih odpadkov

Le še do konca maja imate priložnost, da brezplačno oddate nevarne odpadke, ki so nastali v vašem gospodinjstvu.

Nevarni odpadki, kot že ime pove, okolje obremenjujejo bolj, kot običajni komunalni odpadki. Zato jih moramo zbirati ločeno in predajati v zbirne centre. “Odgovorno ravnanje z nevarnimi odpadki je izjemno pomembno, ko govorimo o zeleni prihodnosti in trajnostnem razvoju. Med nevarne odpadke, ki nastajajo v gospodinjstvih, sodijo: olja, barve, laki, odpadna kozmetika, baterije, topila, pesticid,..,” povedo na mariborski Snagi.

Pomična zbiralnica tudi v Malečniku

V mesecu maju, natančneje: 31. 5. 2017 med 14. in 17. uro pred pošto v Malečniku.

Vir: maribor24.si