Ocena škode po neurju 29. 8. 2016

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) je na podlagi 7. in 54. člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 81/06 in 68/08), 9. Septembra 2016 izdala Sklep (št. 844-14/2016-10- DGZR) o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic neurja, ki je prizadelo Mestno občino Maribor, dne 29.8.2016.

Zato pozivamo občanke in občane Maribora, ki so utrpeli škodo po NEURJU dne 29.8.2016, katera je imela razsežnosti naravne nesreče, da do SREDE, 21. septembra 2016, pridete prijaviti škodo v vašo Krajevno skupnost ali Mestno četrt (lahko tudi v sobi 14/pritličje, Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1), kjer bodo evidentirali vašo prijavo in vas seznanili s spletno stranjo, na kateri se nahajajo obrazci za prijavo škode in natančna pojasnila. Obrazci so naslednji: za oceno delne škode na objektih, povzročene ob neurju (obrazec 4), za oceno porušenega objekta (obrazec 3) ter gradbeno inženirska infrastruktura (obrazec 5).

Upravičence prosimo, da si obrazce natisnejo ter izpolnijo le osnovne podatke (o lokaciji in lastniku) – točka 3, oceno škode pa bo izpolnila občinska komisija. Izpolnjene in podpisane obrazce bo prevzela občinska komisija za oceno škode ob koncu opravljenega ogleda na terenu.