Prenovo Malečniškega mostu lahko država umesti šele v proračun za leto 2019

Kot je povedal mariborski župan Andrej Fištravec bo občina v ponedeljek na ministrstvo naslovila tudi vlogo za prekategorizacijo sedaj občinskih Zrkovske ceste in Ceste Veljka Vlahovića v državne, s čemer bo prenovo Malečniškega mostu namesto občine prevzela država. Kot je povedal direktor direkcije za infrastrukturo Damir Topolko bi lahko postopek prekategorizacije bil realiziran maja, bo pa zaradi tega začetek del zamaknjen v leto 2019. “Mi moramo ta projekt prvo umestiti v proračun, to pa lahko naredimo šele ob rebalansu proračuna za prihodnje leto. Obnova se torej pred letom 2019 ne more začeti.

Že prihodnje leto pa naj bi država začela tudi z gradnjo prve faze južne obvoznice. “Gradilo se bo v treh etapah, za prvo se trenutno še pridobivajo zemljišča. V načrtu je, da bi drugo leto lahko začeli z deli, za drugo in tretjo fazo pa je treba zadeve še umestiti v prostor. S preostankom gradnje bi tako lahko začeli leta 2020,” je povedal Gašperšič.

Vir: vecer.com