Razpis za podelitev priznanj KS Malečnik-Ruperče v letu 2019

V prilogi najdete objavljen razpis in obrazec za predlog prejemnika krajevnega priznanja.

Predlagatelji priznanj predloge za podelitev priznanj posredujejo KS na obrazcu, ki je na hrbtni strani tega razpisa (v prilogi datoteke), najkasneje do 24. 5. 2019 na sedež KS.

Podrobnejše informacije lahko dobite na sedežu KS, Malečnik 51, Malečnik, v času uradnih ur:

  • ponedeljek, sredo in petek med 8. in 12. uro ter v sredo med 14. in 16. uro.