Razpis za podelitve priznanj Krajevne skupnosti Malečnik-Ruperče 2018

Krajevna skupnost Malečnik – Ruperče (v nadaljevanju: KS) lahko podeli naslednja priznanja:

– Priznanje KS za enkratni dosežek
– Srebrni Petrov ključ
– Priznanje KS za večletno delo
– Zlati Petrov ključ
– Bronasti Petrov ključ
– Podelitev naziva »Častni krajan« KS Malečnik – Ruperče

  1. Priznanja se vročijo na svečan način, praviloma na zaključni prireditvi za krajevni praznik. Izjemoma se priznanja vročijo ob drugih svečanostih (obisku v KS, jubilejih ipd.).
  2. Pogoji oziroma kriteriji za podelitev priznanj:

Priznanje KS za enkraten dosežek podeljuje svet KS podjetjem, zavodom in drugim organizacijam, skupnostim, organom, društvom ter posameznikom za enkratni večji dosežek, ki je prispeval k napredku, ugledu in prepoznavnosti KS.

Priznanje KS je listina, ki jo podeljuje svet KS podjetjem, zavodom in drugim organizacijam, skupnostim, organom, društvom in posameznikom za zasluge pri sodelovanju v KS ter ob njihovih jubilejih.

Listina Bronasti Petrov ključ je priznanje, ki ga podeljuje svet KS podjetjem, zavodom in drugim organizacijam, skupnostim, organom, društvom in posameznikom v KS, katerih delo v krajšem obdobju (vsaj 10 let) pomeni pomemben prispevek za razvoj, ugled in uveljavljanje KS.

Listina Srebrni Petrov ključ je priznanje, ki ga podeljuje svet KS podjetjem, zavodom in drugim organizacijam, skupnostim, organom, društvom in posameznikom v KS, katerih dolgoletno delo (preko 20 let) pomeni pomemben prispevek za razvoj, ugled in uveljavljanje KS.

Listina Zlati Petrov ključ je priznanje, ki ga podeljuje svet KS podjetjem, zavodom in drugim organizacijam, skupnostim, organom, društvom in posameznikom v KS, katerih večletno delo (preko 30 let) in dejanja, ki pomenijo izjemen prispevek za razvoj, ugled in uveljavljanje KS.

Podelitev naziva Častni krajan KS Malečnik – Ruperče je priznanje, ki ga KS podeli osebam iz javnega življenja ob njihovem obisku v KS kot znak pozornosti in krajanom za izjemno uspešno in aktivno delo ter v zahvalo za zelo pomemben oseben prispevek k razvoju KS.

Priznanja KS iz 4. člena tega pravilnika lahko svet KS podeli tudi pomembnejšim osebam iz javnega življenja ob njihovem obisku v KS kot znak pozornosti v izjemnih primerih pa tudi podjetjem, zavodom in drugim organizacijam, skupnostim, organom, društvom in posameznikom izven KS za izjemne zasluge in dejanja, ki pomenijo pomemben prispevek za razvoj KS, njen ugled in uveljavljanje KS v širšem prostoru.

  1. Predlagatelji priznanj so lahko: podjetja, zavodi in druge organizacije, skupnosti, organi, društva, politične stranke in posamezniki iz KS. Predlagatelji priznanj zase ne morejo podati predloga za podelitev priznanj KS.
  2. Predlagatelji priznanj predloge za podelitev priznanj posredujejo KS na obrazcu, ki ga najdete na dnu objave, najkasneje do 11. 5. 2018 na sedež KS.

Podrobnejše informacije lahko dobite na sedežu KS, Malečnik 51, Malečnik, v času uradnih ur: ponedeljek, sredo in petek med 8. in 12. uro ter v sredo med 14. in 16. uro, telefonu: (02) 47 32 046, faxu: (02) 47 32 047, e-pošti: ks.malecnikruperce@maribor.si

Prenesi obrazec za prijavo: Razpis + predlog.

Nekaj utrinkov iz podelitve v letu 2015

[foogallery id=”3984″]