Prispevki

Trčova končno do nove ceste

Mariborska občina namerava letos in prihodnje leto dokončati prenovo ceste v Trčovi. Zaenkrat na voljo 360.000 evrov, obstaja možnost, da bo občina nekaj denarja še primaknila.

Rekonstrukcija, novi pločnik in razsvetljava

Z obnovo ceste namerava občina odpraviti poškodbe cestišča, urediti meteorno kanalizacijo ter javno razsvetljavo in s tem povečati prometno varnost. Gre za 3. in 4. etapo obnove ceste. »Projektna rešitev predvideva rekonstrukcijo ceste z dograditvijo pločnika za pešce na desni strani ceste. Predvidena so tudi tri avtobusna postajališča, dve novi in preureditev obstoječega pri baru Griček,« pojasnjuje na mariborski občini.

Projekt, vreden 360.000 evrov, so kot enega izmed pogojev za potrditev letošnjega občinskega proračuna izpostavili v svetniški skupini SDS. Po projektu je za letošnje leto na voljo 140.000 evrov, prihodnje leto pa 220.000 evrov. A to morda še ni zaključena finančna konstrukcija, saj naj bi mestna uprava pred svetnike kmalu prišla z rebalansom letošnjega proračuna in v rebalansu bi lahko projektu namenili še okoli 300.000 evrov.

Vir: Maribor24.si

Vdor ceste Malečnik-Hrenca

Malo pred eno uro popoldne se je v Malečniku, občina Maribor, na lokalni cesti pred odcepom za Gorco posedla cesta v dolžini okoli 10 metrov. Prekinjena je bila tudi vodovodna cev, zato je bila občanu živečemu v neposredni bližini prekinjena oskrba s pitno vodo.

Za dokončno sanacijo bo poskrbel Nigrad
Gasilci PGE Maribor so zavarovali kraj dogodka, delavci komunalnega podjetja Nigrad pa so postavili polovično zaporo ceste. Delavci Mariborskega Vodovoda bodo tekom dneva popravili vodovodni priključek. Kraj si je ogledal tudi pristojni delavec Civilne zaščite občine Maribor. Za dokončno sanacijo bo poskrbelo Komunalno podjetje Nigrad.

Vir: Maribor24.si