Prispevki

1,5-milijonske obnove dotrajanega mostu v Mariboru letos še ne bo

Obnovo Malečniškega mostu prevzema država, dela pa se bodo zamaknila vsaj za leto dni.

Še marca je kazalo, da bo dotrajan most v Mariboru letos dočakal 1,5-milijonsko obnovo. Mestne oblasti jo obljubljajo že več let, dela pa se zamikajo iz leta v leto. Rekonstrukcija mostu se po zadnjih informacijah letos zagotovo ne bo začela.

Pred prenovo mostu potrebna ureditev križišča Maribor – Melje

Tako na Mestni občini Maribor kot na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturoodgovarjajo, da je pred prenovo mostu potrebna še ureditev križišča Maribor – Melje, ki predvideva semaforizacijo križišča in uskladitev semaforja z bližnjim semaforiziranim križiščem.

“Projektna dokumentacija je že pripravljena, dela pa se bodo predvidoma pričela še v letošnjem letu”, zatrjujejo na DRSI.

DRSI bo 2019 nadaljevala z aktivnostmi za rekonstrukcijo mostu

»Mestna občina Maribor je meseca junija oddala komplet dokumentacije na DRSI, da jo uporabijo do faze, ki omogoča pričetek javnega naročila za izbor izvajalca,« so ob tem še zatrdili na mestni občini.

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je sicer že v aprilu letos prejela pobudo s strani Mestne občine Maribor za prekategorizacijo občinske ceste, ki poteka od krožišča pri Malečniškem mostu, čez most do Čufarjeve ceste, ki se naveže na ulico Veljka Vlahoviča do Ceste XIV. divizije, v državno regionalno cesto.

“Tako bo glede na zgoraj navedeno prekategorizacija cest in s tem tudi prevzem Malečniškega mostu v upravljanje in vzdrževanje izvedena po ureditvi križišča. DRSI bo po prevzemu mostu ocenila njegovo stanje ter v letu 2019 nadaljevala z vsemi potrebnimi aktivnostmi za njegovo rekonstrukcijo”, so še jasni na DRSI.

Dovozna pot ni vključena

V zvezi z Malečniškim mostom okoliški prebivalci že več let izpostavljajo problem poti do kompleksa bivše Svile, kjer so parkirani Marpromovi avtobusi in tovorna vozila. Da bi se težava rešila, je potreben poseben dovoz do Malečniškega mostu za ta vozila.
Na občini pojasnjujejo, da dovozna pot ni vključena v izvedbo sanacije mostu. To območje ureja samostojen prostorski akt, ki bo opredelil predvidene dejavnosti, objekte in način priključevanja na vso infrastrukturo na širši lokaciji.

Vir: mariborinfo.com