Prispevki

Prenovo Malečniškega mostu lahko država umesti šele v proračun za leto 2019

Kot je povedal mariborski župan Andrej Fištravec bo občina v ponedeljek na ministrstvo naslovila tudi vlogo za prekategorizacijo sedaj občinskih Zrkovske ceste in Ceste Veljka Vlahovića v državne, s čemer bo prenovo Malečniškega mostu namesto občine prevzela država. Kot je povedal direktor direkcije za infrastrukturo Damir Topolko bi lahko postopek prekategorizacije bil realiziran maja, bo pa zaradi tega začetek del zamaknjen v leto 2019. “Mi moramo ta projekt prvo umestiti v proračun, to pa lahko naredimo šele ob rebalansu proračuna za prihodnje leto. Obnova se torej pred letom 2019 ne more začeti.

Že prihodnje leto pa naj bi država začela tudi z gradnjo prve faze južne obvoznice. “Gradilo se bo v treh etapah, za prvo se trenutno še pridobivajo zemljišča. V načrtu je, da bi drugo leto lahko začeli z deli, za drugo in tretjo fazo pa je treba zadeve še umestiti v prostor. S preostankom gradnje bi tako lahko začeli leta 2020,” je povedal Gašperšič.

Vir: vecer.com

Ali bo ali ne, to je sedaj vprašanje obnove Malečniškega mostu.

Stanje mostu je mnogo slabše, kot so sprva predvidevali, a na ministrstvu ne vedo nič o obnovi, ki bi jo naj sedaj prevzela država.

Po napovedih mariborske občine naj bi se še letos pričela že dolgo pričakovana obnova Malečniškega mostu čez Dravo. Najprej se je tega nameravala lotiti občina sama, na predlog SMC pa naj bi to nalogo zdaj prevzela država. A na pristojnem ministrstvu pravijo, da za to niso prejeli nobene uradne pobude.

Stanje je slabo

Zaradi dotrajanosti se že dlje časa opozarja na nujnost obnove mostu. Mariborska občina je prejšnji teden napovedala, da se bo naposled le lotila tega projekta. Po ocenah občinskih služb bo za celovito sanacijo potrebnih dobrih 1,5 milijona evrov, saj je stanje mostu mnogo slabše kot so sprva pričakovali.

Kot je povedal Branko Koprčina iz občinskega urada za komunalo, promet in prostor, je občina k sodelovanju pritegnila Dravske elektrarne Maribor (DEM), ki so v ta namen pripravljene prispevati okoli 400.000 evrov. Most namreč poteka prek njihovega dovodnega kanala.

Ostalo naj bi zagotovila občina, a je dva dni kasneje poslanec SMC Branislav Rajić presenetil z informacijo, da so dosegli, da obnovo mostu prevzame država. Direkcijo RS za infrastrukturo naj bi namreč prepričali, da pristopi k prekategorizaciji navezave prek Zrkovske ceste in ulice Veljka Vlahovića na avtocestni priključek v Zrkovcih, vključno z Malečniškim mostom, iz lokalne v državno cesto. Istočasno naj bi bili trenutno državni cesti Meljska in XIV. divizije prekategorizirani v lokalni cesti.

Ministrstvo pobude ni prejelo

“S tem smo v SMC dosegli, da lahko Mestna občina Maribor predvidena sredstva za sanacijo Malečniškega mostu preusmeri v druge infrastrukturne projekte v Mariboru in tako poveča prometno varnost v mestu ter posledično prispeva k zmanjšanju onesnaževanja in prometnih zamaškov,” so sporočili iz lokalnega odbora stranke.

A na ministrstvu za infrastrukturo tega ne potrdijo. “Ministrstvo ni prejelo uradne pobude za spremembo kategorizacije omenjene ceste,” so pojasnili za STA. Tako o morebitni obnovi Malečniškega mostu ne morejo ničesar povedati in posledično ni jasno, ali bo sploh prišlo do izvedbe.

Več na: https://maribor24.si/lokalno/obljubljena-obnova-dotrajanega-malecniskega-mostu-pod-vprasajem/

Samo obljube ali tudi kaj resnice? Malečniški most!

Mariborska občina bo še letos pristopila k nujni sanaciji malečniškega mostu.

Mariborska občina bo še letos pristopila k nujni sanaciji Malečniškega mostu. Cilj sanacije je zagotoviti stabilnost in nosilnost objekta in s tem vzpostaviti primerne infrastrukturnih pogoje, ki izboljšujejo prometno varnost pešcev in kolesarjev.

Hkrati bo investicija pozitivno vplivala na bivanjske pogoje prebivalstva in možnosti za razvoj gospodarstva ter s tem nadaljnjega razvoja območja.

Most je bil zgrajen leta 1978, ko so zaradi plazenja Meljskega hriba zaprli takratno cesto med Mariborom in Malečnikom. Danes, po ponovnem odprtju ceste pod Meljskim hribom, most povezuje center Maribora, Malečnik in mestno četrt Pobrežje. Prav zaradi tega je most nujno potreben sanacije, saj njegova konstrukcija ne predvideva današnjih prometnih obremenitev.

Konstrukcija je kar 40 let trpela posledice vremenskih vplivov, staranja materiala in prometa, ki se je od izgradnje občutno povečal. Po besedah Koprčine je za zanemarjanje mostu krivo predvsem pomanjkanje finančnih sredstev, ki danes več niso problem, saj je občina zraven lastnih sredstev uspela zagotoviti še dodatnega finančnega partnerja.
Veliko prahu je ob načrtovani sanaciji dvignila tudi bližnja dovozna cesta do garaž podjetja Marprom, kjer se bližnji krajani pritožujejo nad nevarnostjo in hrupom, ki ga povzročajo avtobusi mestnega prometa. Krajani zato zahtevajo nov cestni priključek, ki bi avtobuse usmeril direktno na most.

Projekt, ki je vreden slabih 900 tisoč evrov se bo po besedah Koprčine začel izvajati v zadnji tretjini letošnjega leta, prvi avtomobili pa naj bi čez saniran most zapeljali konec leta 2019.

Vir in prispevek: rts24.si