Ura za zemljo – sodelujte tudi vi

MESTNA OBČINA MARIBOR SE Z UGAŠANJEM LUČI PONOVNO PRIDRUŽUJE GLOBALNI AKCIJI »URA ZA ZEMLJO« Z NAMENOM OPOZARJANJA NA GLOBALNE PODNEBNE SPREMEMBE

(Maribor, 24.3.2018) – Mestna občina Maribor se skupaj z ostalimi občinami v Sloveniji in po svetu tudi letos pridružuje globalni akciji opozarjanja na podnebne spremembe v organizaciji neprofitnega sklada World Wide Fund for Nature (WWF). Earth Hour ali Ura za Zemljo bo letos potekala že enajsto leto zapored. Od leta 2007 je Ura za Zemljo prerasla v akcijo, ki jo podpirajo v več kot 180 državah.

Ker se svetovna biološka raznovrstnost zmanjšuje z zastrašujočo hitrostjo, se bo Ura za Zemljo letos osredotočila na konkretno ukrepanje v smeri ohranjanja biološke raznovrstnosti in narave (Aichi cilj 1). Z geslom »Connect2Earth« (Poveži se z Zemljo), letošnja Ura za Zemljo izpostavlja najpomembnejše svetovne okoljske probleme. Sloganu »Connect2Earth« so v WWF Adria dodali slogan »Connect2Rivers« in celotna pobuda se bo v Sloveniji osredotočila na zaščito naših pomembnih rek in mokrišč, ki so med najbolj ogroženimi ekosistemi. Sladkovodne vrste namreč izumirajo najhitreje od vseh vrst na svetu, kar 100-krat hitreje kot vrste na kopnem, in njihovo število se je v samo 50 letih zmanjšalo za kar 81%.

Namen projekta je tako opozarjati na upoštevanje podnebnih sprememb v družbeni, gospodarski in okoljski politiki ter sprejemanje ukrepov, ki bodo pripomogli k ublažitvi ali prilagajanju na podnebne spremembe.

Javno podjetje Nigrad, ki v MO Maribor upravlja z javno razsvetljavo, bo v soboto 24. marca, med 20. 30 in 21. 30 uro ugasnil luči na naslednjih ulicah:

  • Desni breg reke Drave: Tržaška cesta (okoli podjetja Swaty do podjetja Baumax), del Ljubljanske ulice, na Igriški ulici, v Borovi vasi, na delu ulice Proletarskih brigad, na Dravograjski cesti od ulice Proletarskih brigad do Lackove ceste in na Titovi ulici (od Titovega mostu do Linhartove ulice).
  • Levi breg reke Drave: Titov most, del ulice Kneza Koclja in center mesta z Gosposko ulico, Slovensko ulico, Jurčičevo ulico, Vetrinjsko ulico, Mladinsko ulico, Gregorčičevo ulico, Slomškovim trgom ter Tomšičevo ulico.

Mestna občina Maribor ima od leta 2017 sprejet nov Odlok o načrtu za kakovost zraka, v katerem so določeni ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka v mestu. Poudarek je predvsem na zmanjšanju prometa skozi mestno jedro, opuščanju nepotrebnih kratkih poti, povečanju kolesarjenja, zamenjavi voznega parka JPP z novimi, okolju prijaznejšimi avtobusi. Vsi ukrepi tako na področju prometa kot tudi drugi, bodo dolgoročno vplivali na zmanjšanje posledic podnebnih sprememb. K temu bo prispevalo tudi opuščanje individualnih kurišč na trda goriva in prehod na drugačne – alternativne vire (širitev plinskega omrežja, širitev omrežja daljinskega ogrevanja, toplotne črpalke, … ).

Za izvajanje ukrepov na področju podnebnih sprememb v Mestni občini Maribor skrbi Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave, ki je je upravni in strokovni organ občin ustanoviteljic (Mestna občina Maribor in občin Duplek, Ruše, Miklavž na Dravskem polju) na področju varstva okolja in naravne dediščine. Več informacij o stanju podnebnih sprememb v MO Maribor je na voljo na spletni strani urada: http://okolje.maribor.si/okolje/.

Vabljeni, da se pridružite akciji z ugašanjem razsvetljave oziroma s spreminjanjem vsakodnevnih navad. S skupnimi močmi bomo naše mesto ohranili čisto in zdravo.

Še slogan akcije: POVEŽI SE Z ZEMLJO!

Več informacij o projektu: https://www.earthhour.org/.