Volitve za predsednika TD Šempeter Malečnik

Kandidacijska komisija, imenovana na izrednem zboru članov društva 18.12.2017, obvešča člane društva in vse zainteresirane o začetku kandidacijskega postopka za volitve predsednika.

Kandidacijski postopek bo potekal v času od 23. 01. 2018 do 09. 02. 2018. Komisija bo sprejemala predloge na OBRAZCU, ki ga dobite pri predsedniku komisije ali na sedežu društva – Malečnik 51. Predlagani kandidati morajo soglašati s kandidaturo in podpisati izjavo, da se strinjajo s kandidaturo in delom v društvu.

Predlogi se predajo predsedniku kandidacijske komisije v navedenem obdobju kandidacijskega postopka oziroma se pošljejo na naslov Turistično društvo Šempeter« Malečnik – Ruperče, Malečnik 51, 2229 Malečnik. Dodatne informacije lahko dobite pri predsedniku kandidacijske komisije, Andreju Stramliču (041 364 781).

Volilni zbor članov bo v mesecu marcu in bo sklican s pisnimi vabili v skladu s statutom društva!

Lep pozdrav!