Koncert KUD France Marolt Malečnik “Bazovici” na Reki

Koncert Moškega pevskega zbora KUD France Marolt iz Malečnika in Brass banda Slovenija v Slovenskem domu Kulturno prosvetnega društva “Bazovica” na Reki.

Prilagamo nekaj foto utrinkov

 

Prenovo Malečniškega mostu lahko država umesti šele v proračun za leto 2019

Kot je povedal mariborski župan Andrej Fištravec bo občina v ponedeljek na ministrstvo naslovila tudi vlogo za prekategorizacijo sedaj občinskih Zrkovske ceste in Ceste Veljka Vlahovića v državne, s čemer bo prenovo Malečniškega mostu namesto občine prevzela država. Kot je povedal direktor direkcije za infrastrukturo Damir Topolko bi lahko postopek prekategorizacije bil realiziran maja, bo pa zaradi tega začetek del zamaknjen v leto 2019. “Mi moramo ta projekt prvo umestiti v proračun, to pa lahko naredimo šele ob rebalansu proračuna za prihodnje leto. Obnova se torej pred letom 2019 ne more začeti.

Že prihodnje leto pa naj bi država začela tudi z gradnjo prve faze južne obvoznice. “Gradilo se bo v treh etapah, za prvo se trenutno še pridobivajo zemljišča. V načrtu je, da bi drugo leto lahko začeli z deli, za drugo in tretjo fazo pa je treba zadeve še umestiti v prostor. S preostankom gradnje bi tako lahko začeli leta 2020,” je povedal Gašperšič.

Vir: vecer.com

Ali bo ali ne, to je sedaj vprašanje obnove Malečniškega mostu.

Stanje mostu je mnogo slabše, kot so sprva predvidevali, a na ministrstvu ne vedo nič o obnovi, ki bi jo naj sedaj prevzela država.

Po napovedih mariborske občine naj bi se še letos pričela že dolgo pričakovana obnova Malečniškega mostu čez Dravo. Najprej se je tega nameravala lotiti občina sama, na predlog SMC pa naj bi to nalogo zdaj prevzela država. A na pristojnem ministrstvu pravijo, da za to niso prejeli nobene uradne pobude.

Stanje je slabo

Zaradi dotrajanosti se že dlje časa opozarja na nujnost obnove mostu. Mariborska občina je prejšnji teden napovedala, da se bo naposled le lotila tega projekta. Po ocenah občinskih služb bo za celovito sanacijo potrebnih dobrih 1,5 milijona evrov, saj je stanje mostu mnogo slabše kot so sprva pričakovali.

Kot je povedal Branko Koprčina iz občinskega urada za komunalo, promet in prostor, je občina k sodelovanju pritegnila Dravske elektrarne Maribor (DEM), ki so v ta namen pripravljene prispevati okoli 400.000 evrov. Most namreč poteka prek njihovega dovodnega kanala.

Ostalo naj bi zagotovila občina, a je dva dni kasneje poslanec SMC Branislav Rajić presenetil z informacijo, da so dosegli, da obnovo mostu prevzame država. Direkcijo RS za infrastrukturo naj bi namreč prepričali, da pristopi k prekategorizaciji navezave prek Zrkovske ceste in ulice Veljka Vlahovića na avtocestni priključek v Zrkovcih, vključno z Malečniškim mostom, iz lokalne v državno cesto. Istočasno naj bi bili trenutno državni cesti Meljska in XIV. divizije prekategorizirani v lokalni cesti.

Ministrstvo pobude ni prejelo

“S tem smo v SMC dosegli, da lahko Mestna občina Maribor predvidena sredstva za sanacijo Malečniškega mostu preusmeri v druge infrastrukturne projekte v Mariboru in tako poveča prometno varnost v mestu ter posledično prispeva k zmanjšanju onesnaževanja in prometnih zamaškov,” so sporočili iz lokalnega odbora stranke.

A na ministrstvu za infrastrukturo tega ne potrdijo. “Ministrstvo ni prejelo uradne pobude za spremembo kategorizacije omenjene ceste,” so pojasnili za STA. Tako o morebitni obnovi Malečniškega mostu ne morejo ničesar povedati in posledično ni jasno, ali bo sploh prišlo do izvedbe.

Več na: https://maribor24.si/lokalno/obljubljena-obnova-dotrajanega-malecniskega-mostu-pod-vprasajem/

Turistično društvo Šempeter Malečnik-Ruperče se zahvaljuje

Turistično društvo Šempeter Malečnik Ruperče se zahvaljuje vsem, ki so na svoj način kakorkoli pripomogli, da je materinski dan in žegnanje »presmecev« bilo letos še posebej prijetno. Kljub hladnemu vremenu, ste s svojo prisotnostjo ogreli vzdušje.

Za fotografije se zahvaljujemo ga. Andreja Cafuta (Facebook).

Popolna zapora ceste Trčova (92-156)

OBVESTILO

Obveščamo vas, da bo zaradi rekonstrukcije ceste POPOLNA ZAPORA ceste Trčova od št. 92 do št. 156, za čas od dne 3. 4. 2018 do dne 30. 6. 2018.
Obvoz bo urejen.

SPREMENJEN VOZNI RED AVTOBUSOV

Danes bomo spali eno uro manj

V noči na nedeljo se bodo urni kazalci premaknili z 2. na 3. uro, s čimer bomo prešli na poletni čas. Prestavljanje ure na svetu pozna približno 70 držav, povzroča pa tudi nekaj zmede. Evropski poslanci, ki se zavzemajo za ukinitev preklapljanja med zimskim in poletnim časom, so od Evropske komisije letos zahtevali, naj temeljito preuči učinke premika ure. Se nam obeta uveljavitev enotnega časa?

 

Nocoj se urni kazalci premaknejo z 2. na 3. uro, kar nam bo v noči na nedeljo ukradlo uro spanca. V Sloveniji sicer uro premikamo od leta 1983. Zadnjo nedeljo v oktobru tako preidemo na zimski čas, zadnjo nedeljo v marcu pa na poletni čas.
Med letoma 1980 in 1994 je EU sprejela vrsto direktiv, ki so usklajevale premik ur po Uniji. Ure v skladu z evropsko direktivo premikamo zadnjo nedeljo v marcu ob 2. uri in zadnjo nedeljo v oktobru ob 3. uri. Premikanje ur je v veljavi tudi zunaj EU, vendar pa ga ne uporabljajo Rusija, Kitajska in Japonska, piše na spletni strani Evropskega parlamenta.

Zagovorniki premika ure poudarjajo, da s tem prihranimo energijo, več svetlobe zmanjša število prometnih nesreč in obseg kriminala, pozitivne učinke naj bi beležilo tudi gospodarstvo. Nasprotniki premika pa menijo, da energetskih prihrankov ni, negativni učinki naj bi se odrazili tudi na biološki uri ljudi.

Nekatere pobude državljanov pa pričajo, da so ljudje zaskrbljeni zaradi premika ure ob začetku in koncu poletnega časa, ugotavljajo v Evropskem parlamentu. Številne študije niso prišle do skupnega zaključka, vendar pa ugotavljajo negativen učinek na zdravje ljudi.

Učinke premika ure bodo preučili

Zato so evropski poslanci v začetku februarja sprejeli resolucijo, s katero od Evropske komisije zahtevajo, da temeljito preuči učinke premika ure dvakrat letno in pripravi predlog sprememb, če bodo te potrebne. Obstoječa direktiva o poletnem času iz leta 2001 predvideva usklajen datum in čas za začetek poletnega časa po celotni EU, namen tega pa je učinkovitejše delovanje notranjega trga.

Nekatere države v Evropi, med njimi je tudi Ciper, pa ure že sedaj ne premikajo. Ciprski Grki prestavljajo kazalce na zimski čas, ciprski Turki pa ne. Na otoku torej veljata dva različna časovna pasova.

Prvi premik ure so sicer izvedli v Avstriji in Nemčiji po 2. svetovni vojni, pripomogel pa naj bi pri zmanjšanju porabe energentov in boljšem izkoristku svetlega dela dneva.

Uro bom na zimski čas znova prestavili 28. oktobra.

Vir: 24ur.com

Ura za zemljo – sodelujte tudi vi

MESTNA OBČINA MARIBOR SE Z UGAŠANJEM LUČI PONOVNO PRIDRUŽUJE GLOBALNI AKCIJI »URA ZA ZEMLJO« Z NAMENOM OPOZARJANJA NA GLOBALNE PODNEBNE SPREMEMBE

(Maribor, 24.3.2018) – Mestna občina Maribor se skupaj z ostalimi občinami v Sloveniji in po svetu tudi letos pridružuje globalni akciji opozarjanja na podnebne spremembe v organizaciji neprofitnega sklada World Wide Fund for Nature (WWF). Earth Hour ali Ura za Zemljo bo letos potekala že enajsto leto zapored. Od leta 2007 je Ura za Zemljo prerasla v akcijo, ki jo podpirajo v več kot 180 državah.

Ker se svetovna biološka raznovrstnost zmanjšuje z zastrašujočo hitrostjo, se bo Ura za Zemljo letos osredotočila na konkretno ukrepanje v smeri ohranjanja biološke raznovrstnosti in narave (Aichi cilj 1). Z geslom »Connect2Earth« (Poveži se z Zemljo), letošnja Ura za Zemljo izpostavlja najpomembnejše svetovne okoljske probleme. Sloganu »Connect2Earth« so v WWF Adria dodali slogan »Connect2Rivers« in celotna pobuda se bo v Sloveniji osredotočila na zaščito naših pomembnih rek in mokrišč, ki so med najbolj ogroženimi ekosistemi. Sladkovodne vrste namreč izumirajo najhitreje od vseh vrst na svetu, kar 100-krat hitreje kot vrste na kopnem, in njihovo število se je v samo 50 letih zmanjšalo za kar 81%.

Namen projekta je tako opozarjati na upoštevanje podnebnih sprememb v družbeni, gospodarski in okoljski politiki ter sprejemanje ukrepov, ki bodo pripomogli k ublažitvi ali prilagajanju na podnebne spremembe.

Javno podjetje Nigrad, ki v MO Maribor upravlja z javno razsvetljavo, bo v soboto 24. marca, med 20. 30 in 21. 30 uro ugasnil luči na naslednjih ulicah:

  • Desni breg reke Drave: Tržaška cesta (okoli podjetja Swaty do podjetja Baumax), del Ljubljanske ulice, na Igriški ulici, v Borovi vasi, na delu ulice Proletarskih brigad, na Dravograjski cesti od ulice Proletarskih brigad do Lackove ceste in na Titovi ulici (od Titovega mostu do Linhartove ulice).
  • Levi breg reke Drave: Titov most, del ulice Kneza Koclja in center mesta z Gosposko ulico, Slovensko ulico, Jurčičevo ulico, Vetrinjsko ulico, Mladinsko ulico, Gregorčičevo ulico, Slomškovim trgom ter Tomšičevo ulico.

Mestna občina Maribor ima od leta 2017 sprejet nov Odlok o načrtu za kakovost zraka, v katerem so določeni ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka v mestu. Poudarek je predvsem na zmanjšanju prometa skozi mestno jedro, opuščanju nepotrebnih kratkih poti, povečanju kolesarjenja, zamenjavi voznega parka JPP z novimi, okolju prijaznejšimi avtobusi. Vsi ukrepi tako na področju prometa kot tudi drugi, bodo dolgoročno vplivali na zmanjšanje posledic podnebnih sprememb. K temu bo prispevalo tudi opuščanje individualnih kurišč na trda goriva in prehod na drugačne – alternativne vire (širitev plinskega omrežja, širitev omrežja daljinskega ogrevanja, toplotne črpalke, … ).

Za izvajanje ukrepov na področju podnebnih sprememb v Mestni občini Maribor skrbi Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave, ki je je upravni in strokovni organ občin ustanoviteljic (Mestna občina Maribor in občin Duplek, Ruše, Miklavž na Dravskem polju) na področju varstva okolja in naravne dediščine. Več informacij o stanju podnebnih sprememb v MO Maribor je na voljo na spletni strani urada: http://okolje.maribor.si/okolje/.

Vabljeni, da se pridružite akciji z ugašanjem razsvetljave oziroma s spreminjanjem vsakodnevnih navad. S skupnimi močmi bomo naše mesto ohranili čisto in zdravo.

Še slogan akcije: POVEŽI SE Z ZEMLJO!

Več informacij o projektu: https://www.earthhour.org/.

Podpiram humanitarno akcijo zbiranja odpadnih surovin

Spoštovani,

tudi letošnjo pomlad si Zveza prijateljev mladine Moste Polje s projektom Botrstvo (ZPM), družba Gorenje Surovina d.o.o. in trgovska veriga Spar podajamo roke. Z namenom pomagati!

Od 12. do 24. marca 2018 skupaj organiziramo humanitarno akcijo zbiranja odpadnih surovin (papir, odpadna električna in elektronska oprema, jekleni odpad in barvne kovine). Čisto veselje je akcija skozi katero ljudi ozaveščamo o pomenu ohranjanja narave in jih hkrati spodbujamo, da pomagajo omogočiti počitnice vsem otrokom iz projekta Botrstvo.

Da bi nam v ta namen tudi letos uspelo zbrati čim več odpadnih surovin, prosimo za pomoč tudi vas! Plačljivih objav si ne moremo privoščiti, ker želimo, da sredstva ostanejo otrokom. V kolikor lahko objavite priložene materiale v svojih komunikacijskih kanalih, bomo zelo veseli.

Več o akciji na spletni strani: www.cistoveselje.si   

Prosimo pomagajte. 
Skupaj lahko pričaramo čisto veselje na obraze otrok!

S spoštovanjem,
Ekipa »Čisto veselje«

Tradicionalni rez potomke Stare trte

Pred KS Malečnik-Ruperče je v petek, 16. marca potekal tradicionalni rez potomke stare trte. Najstarejšo žlahtno vinsko trto smo obrezali v družbi malečniških bračev.

Zgodba o najstarejši trti na svetu 

Za razliko od ostalih zgodb in legend je tale o Stari trti popolnoma resnična, pripoveduje pa o tem, kako je mogoče, da na mariborskem Lentu trta sorte žametna črnina uspeva že več kot 400 let.

Žametovka je bila posajena pred hišo na Vojašniški ulici 8 nekje na koncu srednjega veka, ko so realno nevarnost še vedno predstavljali turški vpadi. Kljub temu da so se po Podravju odvijali srditi boji, je trta na zunanjem delu obzidja ostala nedotaknjena.

V poznem srednjem veku so bili v Mariboru pogosti požari, saj so bila ostrešja hiš lesena, strehe pa slamnate. Tudi hiša, pred katero raste Stara trta, je večkrat delno pogorela, a Stara trta je preživela tudi srednjeveške požare.

Okoli leta 1870 je v naše kraje prišla trtna uš, ki je za vinarje po vsej Evropi pomenila pravo katastrofo, saj je ta parazit, ki napade korenine, pomoril večino vinske trte. Stara trta pa je preživela, saj ima korenine globoko pod dravskim prodom, kjer se trtna uš ni mogla zarediti.

Tudi zavezniško bombardiranje mesta ji ni moglo do živega, kljub temu da je bila delno porušena tudi hiša, na pročelju katere raste.

Vendar pa so najstarejšo Mariborčanko čakali še težji časi. Po letu 1963, ko je bil na reki Dravi izgrajen jez, so se za Staro trto začele resne težave. Ker se je nivo reke dvignil za več kot tri metre, se je porušilo dolgoletno ravnovesje koreninskega sistema in trta je začela počasi hirati. Zanemarjenost območja ob Dravi v 70. letih in nestrokovna oskrba sta le še poslabšala njeno stanje.

Na srečo je staro lepotico opazila skupina strokovnjakov iz Inštituta za kmetijstvo, ki je preprečila odstranitev trte in rušitev hiše, ki je bila v zelo slabem stanju. Strokovnjaki pod vodstvom mag. Toneta Zafošnika so vse moči usmerili v revitalizacijo trte. Tako so ji z odstranitvijo mrtvih delov in kratko rezjo spet povrnili življenje. Stara trta je preživela, a tokrat le za las.

Po obnovitvi hiše in tlakovanju okolice leta 1982 se Stara trta vse do današnjega bohoti v vsej svoji veličini; danes za njo skrbi mestni viničar, postala je tudi ena glavnih slovenskih znamenitosti, saj je vpisana v Guinnessovo knjigo rekordov in je tako tudi uradno najstarejša trta na svetu.

Zgodba o naši trti je tudi zgodbo o neverjetni trdoživosti, vztrajnosti in volji po preživetju, ki je v današnjih časih še posebej aktualna.

Letošnji februar je najhladnejši od leta 2005

Letošnji konec februarja velja za najhladnejšega od leta 2005. Kljub en teden trajajočemu mrazu, letošnja zima velja za milejšo.

Prejšnji teden smo pri nas beležili zajetnejše sneženje, ta teden beležimo temperature, ki so krepko pod ničlo. Do četrtka je s strani Agencija Republike Slovenije za okolje razpisan oranžni alarm za izredno nizke temperature, nekaj dni se temperatura zraka ne bo dvignila nad ničlo. V tem času je pričakovati izdatnejše ogrevanje hiš, stanovanjskih in poslovnih objektov. Zaradi milejše zime je za pričakovati skupno nižje stroške ogrevanja, četudi bo ta teden potrebno za ogrevanje porabiti tudi dvakratno količino energentov kot sicer.

Lanski januar je veljal za rekordnega, kar se temperatur tiče. V daljšem časovnem obdobju, ko je bilo potrebno izdatnejše ogrevanje, se je večkrat govorilo o prekomerni vsebnosti škodljivih delcev v zraku. Tudi na prelomu iz meseca februarja v mesec marec je za pričakovati večjo onesnaženost v zraku, tudi zaradi tega, ker na področju mesta Maribor marsikdo še zmeraj vztraja pri energentih kot sta les in premog, ki v primerjavo z ostalimi, novejšimi bolj onesnažujeta zrak.

Več v prispevku RTS24:

Vir: rts24.si